Vi hade en härlig dag på höstluffen. Lite vandring och mycket lek.