Undersök hur planeten ser ut. Hur stor är den? Vilken färg har planeten? Man får ta reda på så mycket man kan om sin planet.