Vi beskriver Nallarna och vilka egenskaper de har.